Tarcza Finansowa PFR dla firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników. Rozwiązania w ramach Tarczy Finansowej dla Twojej firmy - PFR (Polski Fundusz Rozwoju)

Tarcza Finansowa PFR dla firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników.  Rozwiązania w ramach Tarczy Finansowej dla Twojej firmy - PFR (Polski Fundusz Rozwoju)CO ZYSKUJESZ:

Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

Małe i średnie przedsiębiorstwo („MŚP” lub „mała i średnia firma”) – to przedsiębiorca, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568).

Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.
Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł. Otrzymana przez Mikrofirmę subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:

·       25% pod warunkiem kontynuacji działalności;

·       25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;

·       Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

 

Formuła zwrotu subwencji finansowej ma na celu ochronę miejsc pracy i promocję zatrudnienia. Spadek o 10% liczby Pracowników powoduje zwiększenie kwoty zwrotu subwencji o 5% wartości całkowitej, co stanowi silny bodziec dla Beneficjentów Programu do utrzymywania miejsc pracy, co umożliwia otrzymane wsparcie finansowe.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

Łącznie więc przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji, może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej.

 

Źródło: Polski Fundusz Rozwoju

 

Finfinder to porównywarka najlepszych ofert finansowania dla firm

Polecane oferty w Finfinder

Kredyt
POŻYCZKA GOTÓWKOWA

Kwota finasowania

750000

Marża

2.50

Suma odsetek

73644.14

Rata

11766.34

Kwota do spłaty

842394.14

Kredyt
POŻYCZKA GOTÓWKOWA

Kwota finasowania

750000

Marża

0.00

Suma odsetek

97407.41

Rata

12105.82

Kwota do spłaty

847407.41

Kredyt
KREDYT INWESTYCYJNY

Kwota finasowania

750000

Marża

5.00

Suma odsetek

36043.89

Rata

11229.2

Kwota do spłaty

823543.89

Kredyt
KREDYT INWESTYCYJNY

Kwota finasowania

750000

Marża

5.00

Suma odsetek

44533.71

Rata

11350.48

Kwota do spłaty

832033.71

Kredyt
KREDYT INWESTYCYJNY

Kwota finasowania

750000

Marża

5.00

Suma odsetek

28520.86

Rata

11121.73

Kwota do spłaty

816020.86
hurt