Tarcza Finansowa PFR dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników. Rozwiązania w ramach Tarczy Finansowej dla Twojej firmy - PFR (Polski Fundusz Rozwoju)

Tarcza Finansowa PFR dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników. Rozwiązania w ramach Tarczy Finansowej dla Twojej firmy - PFR (Polski Fundusz Rozwoju)


CO ZYSKUJESZ:

Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Mikroprzedsiębiorca („Mikrofirma”) – to przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR.

Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568).

Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.
Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników, zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72–96 tys. zł dla jednej Mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys. zł.

Otrzymana przez Mikrofirmę subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:

1.  w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikrofirmę w trakcie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej;

2.  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikrofirmę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi:

a)  w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji bezwarunkowo; oraz

b)  w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty subwencji w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego na poziomie: 

  • - wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% wartości subwencji;
  • - od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia;
  • - niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji.


Łącznie więc przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji, w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości.


Źródło: Polski Fundusz Rozwoju


Finfinder to porównywarka najlepszych ofert finansowania dla firm

Polecane oferty w Finfinder

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

1200000

Marża

0.00

Suma odsetek

15049.94

Rata

135005.55

Kwota do spłaty

1215049.94

Leasing
operacyjny

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1778.62

Rata

3407.44

Kwota do spłaty

81778.62

Leasing
operacyjny

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65
hurt