Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy oprogramowania dostarczanego przez Finfinder Sp. z o.o. , jego modułów oraz wszystkich produktów, usług i witryn oferowanych przez Finfinder Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, adres: ul. Wilcza 4 (kod pocztowy: 38-500), wpisanej do KRS pod numerem 0000683154, posiadająca numer NIP: 6871964394, numer Regon: 367555044.

Poniższe zasady stanowią uzupełnienie regulaminu świadczenia usług i dostępu do aplikacji Finfinder Sp. z o.o. w zakresie polityki prywatności.

Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystania

Gromadzimy za zgodą użytkownika następujące typy informacji:

 1. Dane osobowe użytkownika – podczas pierwszego logowania w celu rejestracji i założenia konta dostępowego do aplikacji Finfinder prosimy logującego o podanie swoich danych osobowych. Informacje jakie podaje logujący można połączyć z dodatkowymi usługami jakie oferuje aplikacja w celu zwiększenia wydajności aplikacji a także podnoszenia jakości usługi. Informacje podawane nie są wykorzystywane w celach innych niż cel, w którym zostały wprowadzone (szczególnie w celach marketingowych) a także nie są udostępniane osobom trzecim. Dane podlegają w procesie późniejszym archiwizacji na potrzeby użytkowników aby można było korzystać z jednorazowo wpisanych informacji. Spółka Finfinder zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych statystycznych na podstawie wprowadzanych danych w celu tworzenia ewentualnych raportów, zestawień lub innej dokumentacji. Informacje statystyczne nie pozwalają na identyfikację pojedynczych osób i nie stanowią danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”),.

 2. Komunikacja z użytkownikami – spółka Finfinder może przechowywać wszelką korespondencję email, sms i/lub podobną skierowaną bezpośrednio do spółki Finfinder aby móc odpowiadać na wszelkie zagadnienia, pytania, reagować na zgłoszenia aby móc w ten sposób udoskonalać aplikację i nasze usługi.

Adres email i/lub numer telefonu może zostać użyty do nawiązania kontaktu w sprawie usług, w ramach interesu prawnego spółki Finfinder.

 1. Aplikacje innych firm – w ramach oferty spółki Finfinder możemy udostępniać aplikacje innych firm, np. rozszerzenia . Wszelkie informacje zbierane przez spółkę Finfinder są przetwarzane zgodnie Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Informacje zbierane przez dostawcę takiej aplikacji są objęte polityką prywatności tego dostawcy.

 2. Oprócz w/w celów zgromadzone dane możemy wykorzystywać do:

 • Ochrony praw i własności firmy Finfinder oraz użytkowników jej aplikacji/produktów. Informacje te mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody użytkownika;

 • Ochrony, udostępniania, utrzymywania a także udoskonalania usług Finfinder oraz tworzenia nowych zagadnień i usług.

Firma Finfinder przetwarza dane osobowe na serwerach w Polsce.

W każdym przypadku, dane osobowe podlegają ochronie na podstawie i zgodnie z postanowieniami RODO.

Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach formularza kontaktowego (imię nazwisko, numer telefonu) jest Finfinder Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku adres: ul. Wilcza 4 (kod pocztowy: 38-500) oraz Finvendor Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Reymonta 12a (kod pocztowy 01-842) świadczący usługi pośrednictwa finansowego. 

Możecie Państwo skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: info@finfinder.pl, a także pisemnie na adresy wskazane powyżej.

Administrator danych gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji Państwa zleceń pozyskania finansowania oraz przesyłania zamówionych przez Państwa ofert i informacji na temat usług realizowanych przez administratora danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług informatycznych, zewnętrznej księgowości, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usług.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu, chyba że wcześniej wyrazicie Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Bezpieczeństwo informacji stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem; m.in. s a to wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony i mają go tylko pracownicy, kontrahenci i przedstawiciele firmy Finfinder, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych w naszym imieniu. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, karze, włącznie z wypowiedzeniem umowy i ściganiem karnym.

Prawa autorskie

Oferty wygenerowane za pomocą porównywarki pokazują informacje dotyczące ofert banków oraz inne materiały dostępne w aplikacji Finfinder oraz innych produktach firmy, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, znaki towarowe, handlowe i firmowe korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej. Zakazane jest ich kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody firmy Finfinder.

Polityka cookies

 1. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem Serwisu chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.

 2. Informujemy, że w serwisie mogą być wykorzystane następujące rodzaje plików Cookies:

  1. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

  4. pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

  5. pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 5. Użytkownik serwisu internetowego przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje wykorzystujące formularze internetowe, umieszczone w serwisie, nie mają charakteru poufnego oraz że Finfinder Sp. z o.o. zbiera w sposób automatyczny (przy wykorzystaniu tzw. cookies) informacje o użytkownikach, nie posiadające charakteru danych osobowych.

 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez Finfinder sp.zoo i podmioty współpracujące, reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Postanowienia końcowe.

Finfinder Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub w części, informacji zawartych na niniejszej stronie.

Finfinder Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym a także serwisach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Materiały te mają jedynie charakter informacyjny. Finfinder Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim zlinkowanych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania informacji, zamieszczonych w serwisie, ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.

Wszelkie prawa do zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Finfinder Sp. z o.o. oraz do Klientów lub Partnerów Finfinder Sp. z o.o.