Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - Nowy obowiązek dla firm.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - Nowy obowiązek dla firm.

Przedsiębiorcy mogą mieć z nim kłopot, dzisiaj Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym gromadzone i przetwarzane będą informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

CRBR zaczął działać formalnie 13.10.2019.

Przyjęto, że w przypadku spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. zgłoszenie informacji nt. beneficjenta rzeczywistego powinno zostać dokonane do 13 kwietnia 2020 r.

Takie informacje powinny być zgłoszone do rejestru w czasie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców oraz w czasie 7 dni od dnia zmiany danych ujawnionych wcześniej w CRBR.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Definicja beneficjenta rzeczywistego jest skomplikowana i wzbudza ożywione dyskusje nawet wśród profesjonalistów.

Przeciętny przedsiębiorca może w wielu sytuacjach nie wiedzieć, kto będzie wspomnianym beneficjentem.

Mogą występować trudności w określeniu, kto jest beneficjentem rzeczywistym w podmiotach o rozproszonym akcjonariacie, w podmiotach z udziałem osób zagranicznych bądź gdy w grę wchodzą umowy powiernictwa lub zastaw.

Kłopotliwe dla mniejszych podmiotów może być też to, że liczba udziałów lub akcji bynajmniej nie musi odpowiadać liczbie głosów w organie stanowiącym spółki. Występują np. akcje uprzywilejowane.


Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółek z kapitałem zagranicznym o skomplikowanej strukturze własnościowej może rodzić wiele problemów. Wątpliwości budzi również forma dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w przypadku nowo zarejestrowanych spółek, wymagająca posiadania przez osoby upoważnione do ich reprezentacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP już na etapie rejestracji spółki” – komentują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.


NOWY Rejestr można znaleźć pod adresem:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Finfinder to porównywarka najlepszych ofert finansowania dla firm

Polecane oferty w Finfinder

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

1200000

Marża

0.00

Suma odsetek

15049.94

Rata

135005.55

Kwota do spłaty

1215049.94

Leasing
operacyjny

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1778.62

Rata

3407.44

Kwota do spłaty

81778.62

Leasing
operacyjny

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65
hurt