Mniej kredytów dla mikroprzedsiębiorców

Mniej kredytów dla mikroprzedsiębiorców

W lipcu 2020 r., w porównaniu do lipca 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-37%), jak i wartościowym (-27,7%).

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (33,1%) mniej kredytów w rachunku bieżącym, o (-31,3%) mniej kredytów obrotowych oraz o (-17,8%) inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych w lipcu 2020 r. kredytów inwestycyjnych o (-31,5%), kredytów w rachunku bieżącym (-27,7%) oraz obrotowych (-20,3%).

W siedmiu pierwszych miesiącach 2020 r. banki udzieliły 73,9 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom (-32,6%) na łączną kwotę 9,179 mld zł (-30,6%), w tym: 5 tys. kredytów inwestycyjnych (-30,8%) na kwotę 1,384 mld zł (-41,2%), 25,8 tys. kredytów obrotowych (-31,7%) na kwotę 3,988 mld zł (-26,2%) oraz 20,6 tys. (-34,3%) kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 2,488 mld zł (-26,9%).

JAKOŚĆ PORTFELI KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Lipcowy odczyt Indeksu Jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,8% w ujęciu wartościowym oraz 5,0% w ujęciu liczbowym. Produktowe Indeksy jakości w lipcu kształtowały się w ujęciu liczbowym: kredytów inwestycyjnych 6,0%, kredytów obrotowych 9,5% oraz kredytów w rachunku bieżącym 3,1%. I odpowiednio w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 3,5%, kredyty obrotowe 13,8% oraz kredyty w rachunku bieżącym 4,0%.

W lipcu 2020 r. w porównaniu do czerwca 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,35). Jednak indeks pogorszył się (wzrósł) w okresie 12 miesięcy o +0,82. Niepokojącym zjawiskiem jest stałe jego pogarszanie się już od pięciu lat. W 2016 r. średnia wartość wynosiła 4,84%. Pogorszenie odczytu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowane produktowo. Największe pogorszenie (wzrost) o 3,06 odnotowały kredyty obrotowe. Najmniejsze pogorszenie tylko o 0,05 wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych. Może wynikać to z faktu, że kredyty inwestycyjne z uwagi na swoją specyfikę są bardziej weryfikowane i analizowane.

SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW WEDŁUG SEKTORÓW

Na 9,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lipcu br., 4,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (44,5%) i 2,6 tys. handlowe (26,3%). Łącznie więc ponad 70% kredytów przypada na te sektory. Banki udzieliły 498 mln zł (36,9%) kredytów firmom z sektora usług oraz 444 mln zł (32,9%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 69,8% łącznej wartości udzielonych kredytów.

W okresie styczeń – lipiec 2020 r. najwyższe spadki udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-33,9%) oraz produkcji (-33,3%) i handlu (-33,2%). W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora przemysłowego (-33,7%). Widzimy już pierwsze symptomy wzrostu akcji kredytowej. W lipcu w stosunku do czerwca (m/m) we wszystkich sektorach odnotowaliśmy wysokie wzrosty. W ujęciu liczbowym najwyższe wzrosty dotyczyły kredytów udzielanych firmom z sektora usług (+35%) oraz handlu (+30,9%).

Źródło: BIK

Finfinder to porównywarka najlepszych ofert finansowania dla firm

Polecane oferty w Finfinder

Kredyt
POŻYCZKA GOTÓWKOWA

Kwota finasowania

750000

Marża

2.50

Suma odsetek

73644.14

Rata

11766.34

Kwota do spłaty

842394.14

Kredyt
POŻYCZKA GOTÓWKOWA

Kwota finasowania

750000

Marża

0.00

Suma odsetek

97407.41

Rata

12105.82

Kwota do spłaty

847407.41

Kredyt
KREDYT INWESTYCYJNY

Kwota finasowania

750000

Marża

5.00

Suma odsetek

36043.89

Rata

11229.2

Kwota do spłaty

823543.89

Kredyt
KREDYT INWESTYCYJNY

Kwota finasowania

750000

Marża

5.00

Suma odsetek

44533.71

Rata

11350.48

Kwota do spłaty

832033.71

Kredyt
KREDYT INWESTYCYJNY

Kwota finasowania

750000

Marża

5.00

Suma odsetek

28520.86

Rata

11121.73

Kwota do spłaty

816020.86
hurt