Kredyty dla mikroprzedsiębiorców w sierpniu 2020 roku

Kredyty dla mikroprzedsiębiorców w sierpniu 2020 roku

W sierpniu 2020 r., w porównaniu do sierpnia 2019 r., banki udzieliły dużo mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-34,8%), jak i wartościowym (-31,9%) - podaje Biuro Informacji Kredytowej.

W ujęciu liczbowym banki przyznały o (-42,1%) mniej kredytów w rachunku bieżącym, o (-30,6%) mniej kredytów obrotowych oraz o (-15,8%) inwestycyjnych. Spadła także wartość udzielonych w sierpniu 2020 r. kredytów inwestycyjnych o (-40,2%), kredytów w rachunku bieżącym (-30,4%) oraz obrotowych (-27,4%).

W ośmiu pierwszych miesiącach 2020 r. banki udzieliły łącznie 86,8 tys. kredytów mikroprzedsiębiorcom (-32,9%) na łączną kwotę 11,142 mld zł (-30,7%), w tym: 5,9 tys. kredytów inwestycyjnych (-30,5%) na kwotę 1,765 mld zł (-41,1%), 30,4 tys. kredytów obrotowych (-31,3%) na kwotę 4,789 mld zł (-25,7%) oraz 24,1 tys. (-35,1%) kredytów w rachunku bieżącym na kwotę 2,997 mld zł (-27,3%).

Sierpniowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,6% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w sierpniu kształtowały się w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 2,4%, kredyty obrotowe 11,8% oraz kredyty w rachunku bieżącym 3,7%. W sierpniu 2020 r. w porównaniu do lipca 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,87). Jednak indeks pogorszył się (wzrósł) w okresie 12 miesięcy o (+0,17). Niepokojącym zjawiskiem jest stałe jego pogarszanie się już od czterech lat. W 2016 r. średnia wartość wynosiła 4,6%. Zmiana wartości Indeksu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowana produktowo. Pogorszenie (wzrost) o (+1,16) odnotowały kredyty obrotowe. Polepszenie o (-0,57) wystąpiło w przypadku kredytów inwestycyjnych. Może wynikać to z faktu, że kredyty inwestycyjne z uwagi na swoją specyfikę są bardziej weryfikowane i analizowane z uwagi na swój długoterminowy charakter oraz z zasady wyższą kwotę przyznanego kredytu.

(BIK)

Oferta kredytów - https://www.finfinder.pl/produkt/kredyt

Finfinder to porównywarka najlepszych ofert finansowania dla firm

Polecane oferty w Finfinder

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

1200000

Marża

0.00

Suma odsetek

15049.94

Rata

135005.55

Kwota do spłaty

1215049.94

Leasing
operacyjny

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1778.62

Rata

3407.44

Kwota do spłaty

81778.62

Leasing
operacyjny

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65
hurt