Finansowanie bez wychodzenia z domu

Finansowanie bez wychodzenia z domu

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - Nowy obowiązek dla firm.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - Nowy obowiązek dla firm.

Przedsiębiorcy mogą mieć z nim kłopot, dzisiaj Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym gromadzone i przetwarzane będą informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

CRBR zaczął działać formalnie 13.10.2019.

Przyjęto, że w przypadku spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. zgłoszenie informacji nt. beneficjenta rzeczywistego powinno zostać dokonane do 13 kwietnia 2020 r.

Takie informacje powinny być zgłoszone do rejestru w czasie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców oraz w czasie 7 dni od dnia zmiany danych ujawnionych wcześniej w CRBR.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Definicja beneficjenta rzeczywistego jest skomplikowana i wzbudza ożywione dyskusje nawet wśród profesjonalistów.

Przeciętny przedsiębiorca może w wielu sytuacjach nie wiedzieć, kto będzie wspomnianym beneficjentem.

Mogą występować trudności w określeniu, kto jest beneficjentem rzeczywistym w podmiotach o rozproszonym akcjonariacie, w podmiotach z udziałem osób zagranicznych bądź gdy w grę wchodzą umowy powiernictwa lub zastaw.

Kłopotliwe dla mniejszych podmiotów może być też to, że liczba udziałów lub akcji bynajmniej nie musi odpowiadać liczbie głosów w organie stanowiącym spółki. Występują np. akcje uprzywilejowane.


Ustalenie beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółek z kapitałem zagranicznym o skomplikowanej strukturze własnościowej może rodzić wiele problemów. Wątpliwości budzi również forma dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w przypadku nowo zarejestrowanych spółek, wymagająca posiadania przez osoby upoważnione do ich reprezentacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP już na etapie rejestracji spółki” – komentują eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.


NOWY Rejestr można znaleźć pod adresem:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Finfinder to porównywarka najlepszych ofert finansowania dla firm

Polecane oferty w Finfinder

Kredyt
gotówkowy

Kwota finasowania

50000

Marża

2.00

Suma odsetek

3303.77

Rata

2220.99

Kwota do spłaty

54303.77

Kredyt
gotówkowy

Kwota finasowania

50000

Marża

1.50

Suma odsetek

6442.07

Rata

279.58 : 267.93

Kwota do spłaty

57192.07

Kredyt
gotówkowy

Kwota finasowania

50000

Marża

1.50

Suma odsetek

5218.96

Rata

2300.79

Kwota do spłaty

55968.96

Kredyt
gotówkowy

Kwota finasowania

50000

Marża

2.99

Suma odsetek

2447.05

Rata

2185.29

Kwota do spłaty

53942.05

Kredyt
gotówkowy

Kwota finasowania

50000

Marża

2.99

Suma odsetek

2447.05

Rata

2185.29

Kwota do spłaty

53942.05
hurt