Ważne limity podatkowe na 2020 r.

Ważne limity podatkowe na 2020 r.

Efektem wzrostu średniego kursu euro, ale i zmian w przepisach będzie fakt, że więcej firm skorzysta z podatkowych uproszczeń.

Podwyższeniu z dniem 1 stycznia 2020 roku ulegnie limit przychodu małego podatnika w PIT i CIT z 1,2 mln euro na 2 mln euro wynika to z zeszłorocznej nowelizacji z 30 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2244).

Progi przychodów uprawniające przedsiębiorców do stosowania uproszczeń:2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.


Brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych do 2 mln euro wartości sprzedaży

8 595 200

8 627 400

8 559 000

8 746 800

No need to keep accounting books up to EUR 2 million in sales value

Status młodego podatnika w VAT jeśli sprzedaż nie przekroczy 1,2 mln euro

5 157 000

5 176 000

5 135 000

5 248 000

Young taxpayer status in VAT if the sale does not exceed EUR 1.2 million

Status młodego podatnika w PIT i CIT *

5 157 000

5 176 000

5 135 000

8 747 000

Young taxpayer status in PIT and CIT *

Status młodego podatnika w VAT dla niektórych przedsiębiorstw

193 000

194 000

193 000

197 000

Young taxpayer status in VAT for some companies

Wartość środków trwałych dla celów jednorazowej amortyzacji u małego podatnika

215 000

216 000

214 000

219 000

The value of fixed assets for the purposes of one-off depreciation with a small taxpayer

Przychody firm „na ryczałcie” do 250 000 euro

1 074 400

1 078 425

1 069 875

1 093 350

Income of companies on a "flat rate" up to 250,000 euros

Przychody firma na ryczałcie opodatkowana kwartalnie do 250 000 euro

107 440

107 842,50

106 987,50

109 335

Revenue company on a flat-rate taxed quarterly to 250,000 euros


* Jeśli chcesz skorzystać z 9% stawki CIT w 2020 r., Musisz spełnić dodatkowy obowiązek dotyczący aktualnego limitu dochodu (niezmieniony 1,2 mln EUR).

Finfinder to porównywarka najlepszych ofert finansowania dla firm

Polecane oferty w Finfinder

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

1200000

Marża

0.00

Suma odsetek

15049.94

Rata

135005.55

Kwota do spłaty

1215049.94

Leasing
operacyjny

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1778.62

Rata

3407.44

Kwota do spłaty

81778.62

Leasing
operacyjny

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65

Leasing
finansowy

Kwota finasowania

80000

Marża

0.00

Suma odsetek

1947.65

Rata

3414.49

Kwota do spłaty

81947.65