Ważne limity podatkowe na 2020 r.

Ważne limity podatkowe na 2020 r.

Efektem wzrostu średniego kursu euro, ale i zmian w przepisach będzie fakt, że więcej firm skorzysta z podatkowych uproszczeń.

Podwyższeniu z dniem 1 stycznia 2020 roku ulegnie limit przychodu małego podatnika w PIT i CIT z 1,2 mln euro na 2 mln euro wynika to z zeszłorocznej nowelizacji z 30 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2244).

Progi przychodów uprawniające przedsiębiorców do stosowania uproszczeń:2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.


Brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych do 2 mln euro wartości sprzedaży

8 595 200

8 627 400

8 559 000

8 746 800

No need to keep accounting books up to EUR 2 million in sales value

Status młodego podatnika w VAT jeśli sprzedaż nie przekroczy 1,2 mln euro

5 157 000

5 176 000

5 135 000

5 248 000

Young taxpayer status in VAT if the sale does not exceed EUR 1.2 million

Status młodego podatnika w PIT i CIT *

5 157 000

5 176 000

5 135 000

8 747 000

Young taxpayer status in PIT and CIT *

Status młodego podatnika w VAT dla niektórych przedsiębiorstw

193 000

194 000

193 000

197 000

Young taxpayer status in VAT for some companies

Wartość środków trwałych dla celów jednorazowej amortyzacji u małego podatnika

215 000

216 000

214 000

219 000

The value of fixed assets for the purposes of one-off depreciation with a small taxpayer

Przychody firm „na ryczałcie” do 250 000 euro

1 074 400

1 078 425

1 069 875

1 093 350

Income of companies on a "flat rate" up to 250,000 euros

Przychody firma na ryczałcie opodatkowana kwartalnie do 250 000 euro

107 440

107 842,50

106 987,50

109 335

Revenue company on a flat-rate taxed quarterly to 250,000 euros


* Jeśli chcesz skorzystać z 9% stawki CIT w 2020 r., Musisz spełnić dodatkowy obowiązek dotyczący aktualnego limitu dochodu (niezmieniony 1,2 mln EUR).

Finfinder to porównywarka najlepszych ofert finansowania dla firm

Polecane oferty w Finfinder

Kredyt
POŻYCZKA GOTÓWKOWA

Kwota finasowania

750000

Marża

2.50

Suma odsetek

73644.14

Rata

11766.34

Kwota do spłaty

842394.14

Kredyt
POŻYCZKA GOTÓWKOWA

Kwota finasowania

750000

Marża

0.00

Suma odsetek

97407.41

Rata

12105.82

Kwota do spłaty

847407.41

Kredyt
KREDYT INWESTYCYJNY

Kwota finasowania

750000

Marża

5.00

Suma odsetek

36043.89

Rata

11229.2

Kwota do spłaty

823543.89

Kredyt
KREDYT INWESTYCYJNY

Kwota finasowania

750000

Marża

5.00

Suma odsetek

44533.71

Rata

11350.48

Kwota do spłaty

832033.71

Kredyt
KREDYT INWESTYCYJNY

Kwota finasowania

750000

Marża

5.00

Suma odsetek

28520.86

Rata

11121.73

Kwota do spłaty

816020.86